Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin

0
1544

Në një hadith përmbledhës, i dërguari i Allahut (alejhi selam) thotë: Kërkoini Allahut sigurinë (në besim) dhe shëndetin. Sahih el Xhami

Imam El Hatabi thotë: Ajo që përmbledh mirësinë e ahiretit është siguria (në atë që beson), ndërsa ajo që përmbledh mirësinë e dunjasë êshtë shëndeti.

Prandaj, çdo adhurim që nuk shoqërohet me JEKIN (siguri të plotë në atë që beson) është i kotë dhe çdo mirësi që nuk e shoqëron shëndeti është brengë dhe pikëllim.

(Garib el Hadith 1/64).