Katër janë tiparet e hipokrizisë

0
641

Besimi dhe hipokrizia.
I Dërguari i Allahut, Muhamedi (alejhi selam) ka thënë:
“Katër janë tiparet e hipokrizisë (nifakut), të cilat po u mblodhën te ndonjëri, ai është vërtetë hipokrit, ndërsa ai që ka një prej tyre, ka në vetvete elemente hipokrizie, derisa ta largojë. Këto tipare janë: Kur i besohet diçka tradhton, kur ftet gënjen, kur premton nuk e mban fjalën e dhënë dhe në konflikt, e shkel të drejtën.”

(Buhariu, Muslimi)

©xhamiambret.com