Hadith madheshtor qe te mbush zemren plot dashuri per Allahun

0
2781

Hadith madheshtor qe te mbush zemren plot dashuri per Allahun

O bir i Ademit! Nese ti me lut Mua dhe shpreson tek Une, do t’i fal gjynahet e tua, pa qene e rende per Mua.
O bir i Ademit! Nese gjynahet e tua arrijne deri ne lartesine e qiellit, por me kerkon falje Mua, Une do te fal ty.
O bir i Ademit! Nese me vjen Mua (pas vdekjes tende) me gjynahe sa toka, por me takon pa me pershkruar Mua ortak, do te te vije ty me po aq falje.

Tirmidhiu