Hadith madheshtor qe te mbush zemren plot dashuri per Allahun

Hadith madheshtor qe te mbush zemren plot dashuri per Allahun

O bir i Ademit! Nese ti me lut Mua dhe shpreson tek Une, do t’i fal gjynahet e tua, pa qene e rende per Mua.
O bir i Ademit! Nese gjynahet e tua arrijne deri ne lartesine e qiellit, por me kerkon falje Mua, Une do te fal ty.
O bir i Ademit! Nese me vjen Mua (pas vdekjes tende) me gjynahe sa toka, por me takon pa me pershkruar Mua ortak, do te te vije ty me po aq falje.

Tirmidhiu

Read Previous

A lejohet qe njeriu i cili kryente gjynahe te medha me pare, te behet imam i muslimaneve, pas pendimit te tij?

Read Next

Prej sëmundjeve më të rrezikshme të cilat e godasin robin është ashpërsia e zemrës.