Gjashtë obligimet e muslimanit ndaj muslimanit

0
1611

Transmeton Imam Muslimi,- Allahu qoftë i kënaqur me të!,- se Pejgamberi,- alejhi selam!,- ka thënë:
” Obligimet e muslimanit ndaj muslimanit janë gjashtë”
E pyetën, cilat janë ato o i dërguar i Allahut?
Tha (Pejgamberi,-alejhi selam): Kur e takon (vëllain) e përshëndet me selam, nëse të bën thirrje atëherë përgjigju, nëse kërkon ta këshillosh atëherë këshilloje, kur vëllai teshtin dhe thotë,- ” elhamdulilah (falënderimi i takon Allahut),-” ti thuaji,- ” jerhamukellah (Allahu të mëshiroftë)”,- nëse e kaplon sëmundja ti vizitoje atë dhe nëse vdes përcjelle xhenazen e tij”.
(Shënuan: Tirmidhiu: 2737, Nesaiu:1938).