Fjale profetike qe duhet ti mbash gjithmon ne zemren tende

Thënie profetike të sakta dhe të zgjedhura.

“Nuk është prej nesh ai që nuk e mëshiron të voglin tonë dhe nuk e nderon (dhe respekton) të madhin tonë”.

“Nuk ia mbulon (fsheh gjunahet) një rob (njeri) një robi tjetër në këtë botë, veçse Allahu do t’ia mbulojë atij Ditën e Kijametit”.

“Ai që privohet nga butësia, privohet nga mirësia”.

“Sharja e muslimanit është Fusuk (shthurrje, dalje nga bindja e Allahut) dhe vrasja e tij është kufër (mohim, mosbesim)”.

“Nuk hyn në Xhennet ai që i ndërpret lidhjet farefisnore”.

“Për atë person që Allahu dëshiron mirësi, e bën atë që të kuptojë fenë”.

“Mos e kini smirë njëri-tjetrin, mos e urreni njëri-tjetrin, mos i ndërprisni lidhjet me njëri-tjetrin, por bëhuni robër të Allahut vëllezër”.

“Ai që nuk i mëshiron njerëzit, Allahu nuk e mëshiron atë”.

“Lexojeni Kuranin, sepse ai do të vijë ndërmjetësues Ditën e Kijametit për ata që e kanë lexuar atë”.

“I mjafton personit si e keqe (gjunah) që të nënçmoj (nënvlerësoj) vëllain e tij musliman”.

Përktheu: Brulind Callari

Read Previous

Si i pastronte dhembet profeti Muhamed alejhi selam

Read Next

Kjo eshte koha per durim butesi dhe urtesi.