A e dini se kush është i falimentuar?

0
2343

 

Transmetohet nga Ebu Hurejra radijAllahu anhu se vërtetë i Dërguari i Allahut sal-lAllahu alejhi ve sel-lem ka thënë:

“A e dini se kush është i falimentuar?” Ata thanë: I falimentuar tek ne është ai që nuk ka para dhe nuk posedon asgjë.

Ai tha: “I falimentuari i vërtetë nga umeti im do të vijë ditën e kijametit me namaz, agjërim e zekat.

Vjen, por e ka fyer këtë, ka shpifur për këtë, e ka ngrën pasurin e këtij, e ka derdhë gjakun e këtij, e ka rrahur tjetrin.

Atëher ju ipet atyre nga të mirat e tij, e nëse përfundojn të mirat e tij para sa t’i shpaguaj këto padrejtësi, mirren nga mëkatet e atyre që ju është bërë padrejtësi dhe i hudhen atij, e më pas hudhet në zjarr.”

Transmeton Muslimi.