Dy gjynahe që e meritojnë shpejtimin e dënimit që në botë

0
1048

Dy gjynahe që e meritojnë shpejtimin e dënimit që në dynja.

Ebu Bekra -radiallahu anhu- tregon se Profeti -alejhi selam- ka thënë:
“Nuk ka gjynah që e meriton më shumë shpejtimin e dënimit që në dynja veç atij që i rezervohet për në ahiret se sa padrejtësia dhe shkëputja e lidhjeve farefisnore”.

E transmeton Ebu Daudi e të tjerë dhe e saktëson sheikh Albani.