Durimi në vdekjen e fëmijëve

0
683

Durimi në vdekjen e fëmijëve
Transmeton Xhabir bin Abdullah se Pejgamberi (alejhi selam) ka thënë:
“Nëse dikush i ka pasur tre fëmijë të cilët i kanë vdekur të rinj dhe këta i lë në Dorë të Allahut (bën durim duke shpresuar në shpërblimin e Allahut), do të hyjë në Xhenet.” Ne thamë: “O Pejgamber i Allahut! E nëse janë dy?” Ai (alejhi selam) tha: “Edhe dy”. Muhamedi (transmetuesi) i ka thënë Xhabirit: “Pasha Allahun, mendoj se po t’i kishe thënë: “Po nëse e ke një? Do ta kishte dhënë të njëjtën përgjigje”, Xhabiri tha: “Pasha Allahun, dhe unë mendoj ashtu.”
Buhariu ne El edbu el mufrad
I sakte.