Duatë kur bie shi

0
3173

Allahumme sajjiben nafi’an
O Allah, bëje këtë shi të begatshëm, e të dobishëm!
Buhariu.

Allahumme eskina gajthen mugithen meri’en meri’an gajre darrin axhilen gajre axhili.
O Allah, të lutem na lësho shi të këndshëm, freskues, të dobishëm e jo të dëmshëm, të menjëhershëm e jo të vonuar.
Saktësoi Albani.

Allahumme egithna, Allahumme egithna, Allahumme egithna.
O Allah, na lësho shi! O Allah, na lësho shi! O Allah, na lësho shi!
Buhariu dhe Muslimi.

Allahumme iski ibadek, ue behaimek uenshur rahmetek ue ahji beledekel-mejjit.
O Allah, begatoji me ujë robërit e Tu dhe gjallesat e Tua, shpërndaje mëshirën Tënde dhe gjallëroje këtë vendin Tënd të vdekur!
Saktësoi Albani