Cila faltorei është ndërtuar e para në tokë?

0
2434

Na ka treguar Musa b. Ismaili, këtij Abduluahidi, këtij A’meshi, këtij Ibrahim et Tejmiu nga i ati i tij, i cili thotë se ka dëgjuar nga Ebu Dherri radijallahu anhu, i cili ka pyetur:

– O i Dërguar i All-llahut, cila xhami është ndërtuar e para në tokë?

– El-Mesxhidul-Harami – u përgjigj ai.

– E pas asaj cila?

– El-Mesxhidul-Aksa – tha ai.

– Sa kohë ka kaluar në mes këtyre dy tempujve?

– Dyzet vjet. – tha ai dhe shtoi – Kudo që të zë namazi, fale, sepse kjo është gjëja më e mirë [dmth ta falësh namazin në kohë e vet).

[‘Sahihul Buhariu’]