Cila punë është më e dashur tek Allahu i Madhëruar?

0
1378

Cila punë është më e dashur tek Allahu i Madhëruar?

Abdullah ibn Mes’udi (radiallahu anhu) ka thënë: -E kam pyetur të Dërguarin (alejhi selam): “Cila punë është më e dashur te Allahu i Madhëruar?” Ai Tha:
“Namazi në kohën e vet. -I thashë: Pastaj cila? Tha: -Bamirësia ndaj prindërve. -I thashë: Pastaj cila? Tha: -Lufta në rrugë të All-llahut.”

(Marrë nga përmbledhja e haditheve “Rijadus-Salihin”, 205)