Cila nga punët është më e dashur tek Allahu

Muadh bin Xhebeli e pyeti të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të): Cila nga punët është më e dashur tek Allahu i Madhëruar? Ai i tha: Të vdesësh dhe gjuha jote të jetë e lagur me përmendjen e Allahut të Madhëruar.”

[E përcjell Ibn Hibani dhe e ka saktësuar Albani].

Read Previous

Kuptimi i fjalës Hamd dhe Shukr

Read Next

Prej lutjeve që i Dërguari i Allahut (alejhi salatu ues selam) bënte në sexhde: