Çduhet të bësh kur lind agimi dhe je xhunub

Transmetohet nga Aisha dhe Umu Seleme (Allahu qoftë i kënaqur me to!) se:
“Kishte raste që të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e zinte agimi duke qenë se ishte xhunub nga marrëdhëniet me gruan e tij. Pastaj ai (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) lahej dhe agjëronte.”

Buhariu (1925) Muslimi (1109)

Read Previous

A prishet agjërimi nëse puth apo përkëdhel bashkëshorten?

Read Next

Çfarë thotë Zoti në Kuran për agjëruesin?