Çdo banor i Xhenetit do të shohë edhe vendin e tij në Zjarr

Ka thënë Profeti alejhi selam:

“ Çdo banor i Xhenetit do të shohë edhe vendin e tij në Zjarr (nëse do hynte në të) dhe do të thotë: Nëse Allahu nuk do të më udhëzonte, do të isha në të dhe falënderon. Çdo banor i Zjarrit do të shohë vendin e tij në Xhenet, nëse do të hynte në të dhe do të thotë: Ah, sikur të më udhëzonte Allahu të isha në të dhe kjo është pikëllim për të.”

Saktësoi Albani në Sahih el xhami: 4514

Read Previous

Kur është e lejuar dhe e ndaluar të bëhet iftar?

Read Next

Sa Ramazan agjëroi Profeti alejhi selam?