Besimtari i do të tjerët dhe e duan atë

Rezervimi i vendit ne xhami mes lejimit dhe ndalimit

Profeti sal-lAllahu alejhi ue sel-lem thotë: “Besimtari i do të tjerët dhe e duan atë, e s’ka miresi në atë që s’i do të tjerët dhe as s’e duan.” Sahihul-Xhami (6662)

Jahja bin Muadh (Allahu e meshirofte!): “Le të jetë raporti yt me besimtarin që: Nëse s’i bën dot dobi, të paktën mos e dëmto. Nëse s’e bën dot të gëzuar, të paktën mos e mërzit. Nëse s’e lavdëron dot, të paktën mos e ofendo.”

8. Reverzimi i vendit ne xhami ben pjese te demtimi i njerezve. Ne hadith ka ardhur: “Kush i demton muslimanet ne rruge, ai meriton mallkimin e tyre.” E si eshte puna me ate qe i demton muslimanet ne xhami?!

Shejh Abdulaziz es-Sed’han (Allahu e ruajtte!)
Unejs Sheme

Read Previous

Nje fjale qe do ju largoj nje det me mekate

Read Next

Adhurimi është dritë