A ka ilaç shërimi për pleqërinë?

A ka ilaç shërimi për pleqërinë?
Profeti (alejhi selam) ka thënë:
“Allahu nuk ka zbritur sëmundje pa zbritur me të edhe shërimin (ilaçin) përveç njërës.” E pyetën: “Cila është kjo sëmundje o i Dërguar i Allahut?” Ai u përgjigj: “Ajo është pleqëria.”

Tirmidhiu dhe hadithi është i saktë

Read Previous

Rreziku i dashurisë për pushtet

Read Next

Kuptimi i drejtë i këtij ajeti: