A ka ilaç shërimi për pleqërinë?

0
61

A ka ilaç shërimi për pleqërinë?
Profeti (alejhi selam) ka thënë:
“Allahu nuk ka zbritur sëmundje pa zbritur me të edhe shërimin (ilaçin) përveç njërës.” E pyetën: “Cila është kjo sëmundje o i Dërguar i Allahut?” Ai u përgjigj: “Ajo është pleqëria.”

Tirmidhiu dhe hadithi është i saktë