9 sahabët që transmetuan më shumë hadithe

0
663

Sahabët që përcollën më së shumti hadithe

1. Ebu Hurejre (radijAllahu anhu): 5374 hadithe.
2. Abdullah ibn Umeri (radijAllahu anhuma): 2630 hadithe.
3. Enes ibn Maliku (radijAllahu anhu): 2286 hadithe.
4. Aisha (radijAllahu anha) 2210 hadithe.
5. Abdullah ibn Abbasi (radijAllahu anhuma): 1660 hadithe.
6. Xhabir ibn Abdullah (radijAllahu anhuma): 1540 hadithe.
7. Ebu Se’id El-Hudrij (radijAllahu anhu): 1170.
8. Abdullah ibn Mes’udi (radijAllahu anhu): 848.
9. Abdullah ibn Amr ibn ‘As (radijAllahu anhuma): 700 hadithe.
(“El-Munteka min Feraidil-Feuaid” i imam Uthejminit)