7 Mëkatet e mëdha shkatërruese

0
8102

mekatet e medha

Transmetohet nga Ebu Hurejra Allahu qoftë i kënaqur me të se Muhamedi salallahu alejhi ue selem ka thënë:

” Largohuni nga shtatë mëkatet shkatërruese.

Thanë: Cilat janë ato, o i Dërguar i Allahut?

Pejgamberi,- alejhi selam!,- tha: Shirku, magjija-sihri, vrasja e njeriut që ka ndalur Allahu(vrasja e njeriut pa të drejtë), ngrënia e kamatës, ngrënia e pasurisë së jetimit, ikja nga beteja e luftës, dhe shpifja për imoralitet ndaj besimtareve të ndershme.”

(Shënon: Buhariu: 5/393(3766) , Muslimi: 89).