5 shenjat e Kiametit

0
1020

Përhapja në masë e imoralitetit nga shenjat paraprirëse të ndodhisë së Kiametit

Ka thënë profeti Muhamed alejhi selam:

“ Nga shenjat e Kiametit është largimi i diturisë, përhapja e injorancës, pirja në masë e alkoolit dhe përhapja e madhe e imoralitetit.”

Buhariu dhe Muslimi