4 gjërat që Profeti alejhi selam nuk i linte kurrë

Hafsa, radijAllahu anha, transmeton se i dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, katër gjëra nuk i linte kurrë;

1. Agjërimin e ashurës(ditë së dhjetë të muajit Muharrem)

2. Agjërimin e dhjetë ditëve të para të muajit Dhulhixhe

3. Agjërimin e tre ditëve të çdo muaji dhe

4. Faljen e dy rekateve para sabahut.”

(Ahmedi, Ebu Davudi, Nesaiu)

Read Previous

Kushtet që duhet të plotësojë kafsha që të jetë kurban:

Read Next

Si ta lexojmë tërë Kuranin brenda dhjetë ditëve të para të dhul-hixhes