3 njerëzit më të urryer tek Allahu.

Ka thënë Profeti alejhi selam:
“ Njerëzit më të urryer tek Allahu janë tre:
keqbërësi në Harem (Xhaminë e shenjtë),
ai i cili kërkon të fusë në Islam zakone të xhahilijetit (rite joislame)
dhe ai i cili kërkon të derdhë padrejtësisht gjakun e dikujt tjetër.”

Buhariu

Read Previous

Si do të futet gruaja në Xhenet

Read Next

Fjalë të mëdha për nënën time