Shtyllat e falënderimit!

Shtyllat e falënderimit!

Ibnu Kajjimi rahimehullah ka thënë:

Falënderimi i një mirësie përbëhet nga tre shtylla:
1)Mirënjohja me zemër
2)Të shprehurit në lidhje me atë mirësi
3)Përdorimi i saj në atë mënyrë që e kënaq Zotin, Dhuruesin, i Cili e mundësoi atë.
Nëse e bën këtë atëherë konsiderohesh falëndderues, kuptohet duke ngelur gjithmonë i mangët në falënderim.

Read Previous

O Zot! Cili prej robërve të Tu konsiderohet më i devotshmi?”

Read Next

Kuptimi i fjalës Hamd dhe Shukr