Këto gjëra janë prej natyrës së pastër njerëzore

Ebu Hurejra (radijAllahu anhu) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë: “Pesë gjëra janë nga natyra e fitres (natyrshmërisë së pastër njerëzore);

 • Pastrimi i vendeve të turpshme (heqja e qimeve),
 • Sunetimi (rrethprerja),
 • Shkurtimi i mustaqeve,
 • Heqja e qimeve nga sqetullat,
 • Shkurtimi i thonjëve.”

(Buhariu dhe Muslimi)

Kurse Abdullah ibn Zubejri transmeton nga Aishja (radijAllahu anha) se i Dërguari i Allahut (alejhi selam) ka thënë: “Dhjetë gjëra janë prej fitres:

 1. Shkurtimi i mustaqeve,
 2. Lëshimi i mjekrës,
 3. Përdorimi imisvakut,
 4. Larja e hundës me ujë,
 5. Pastrimi i gishtave,
 6. Prerja e thonjve,
 7. Heqja e qimeve nga sqetullat,
 8. Heqja e qimeve nga vendet e turpshme
 9. Pastrimi me ujë pas kryerjes së nevojës së madhe.”

Transmetuesi thotë se e ka harruar të dhjetën, por, ka mundësi  të jetë shpëlarja e gojës.”

(Muslimi)

Read Previous

A lejohet të betohesh mbi Kuran?

Read Next

Katër gjëra e bëjnë jetën e njeriut të lumtur