Dy mënyrat se si e shkatërrojnë armiqtë një popull

Armiqtë kur duan të rrënojnë qytetërimin dhe kulturën e një populli ndjekin dy mënyra:
1. Shkatërrimin e familjes.
2. Shkatërrimin e sistemit arsimor.
Për të shkatërruar familjen eleminojnë rolin e gruas si nënë në shtëpi dhe e bëjnë atë të ndjehet krenare me aktivitet jashtë shtëpisë së saj.
Për të shkatërruar sistemin arsimor, përgatisin mësues që nuk i kushtojnë rëndësi shoqërisë dhe në të njëjtën kohë zhvlersojnë pozitën e mësuesit në sytë e nxënësve, në mënyrë që ata ta injorojnë atë.

Read Previous

Lejohet ta drejtosh atë që është në namaz, nëse nuk është i drejtuar nga kibla.

Read Next

Ngrënia e pasurisë së jetimit pa të drejtë është mëkat i madh!