Çfarë është heshtja?

Çfarë është heshtja?

Heshtja është bukuri pa stoli.

Heshtja është prestigj pa pushtet.

Heshtja është kështjellë pa mure.

Heshtja shpeshherë nuk ka nevojë të justifikohet edhe as t’i kërkojë ndjesë kujt.

Heshtja lë në qetësi melaiket që shkruajnë punët e tua.

Heshtja i mbulon të metat e tua.

Read Previous

Nuk është prej nesh ai që nuk respekton të moshuarit

Read Next

O Zot! Cili prej robërve të Tu konsiderohet më i devotshmi?”