Çfarë është heshtja?

0
2972

Çfarë është heshtja?

Heshtja është bukuri pa stoli.

Heshtja është prestigj pa pushtet.

Heshtja është kështjellë pa mure.

Heshtja shpeshherë nuk ka nevojë të justifikohet edhe as t’i kërkojë ndjesë kujt.

Heshtja lë në qetësi melaiket që shkruajnë punët e tua.

Heshtja i mbulon të metat e tua.