20 vepra qe ju permisojne moralin

0
1916

Prej moralit të mirë është:
Ruajtja e gjuhës nga pergojimi.Mëshira ndaj krijesave të Allahut në përgjithësi.Urtësia.Modestia.Guximi.Bujaria.Besnikëria.

Mbulimi i të metave të muslimanëve.Dëlirësia shpirtërore.Maturia në fjalë dhe vepra.Falja e gabimeve të të tjerëve.Mendimi i mirë për muslimanët.Turpi.

Të ndihmuarit në mes vete në punë të mira.Mëshira ndaj të vegjëlve, të moshuarve dhe të dobtëve.Përkujdesja ndaj jetimit.Ruajtja e duarve nga zullumi ndaj krijesave të Allahut.

Të dëshiruarit për të tjerët at që dëshiron për vete.Dhënia përparësi të tjerëve para vetes.Thjeshtësia në dukje dhe në ecje.

Suad Shabani