20 vepra qe ju permisojne moralin

Prej moralit të mirë është:
Ruajtja e gjuhës nga pergojimi.Mëshira ndaj krijesave të Allahut në përgjithësi.Urtësia.Modestia.Guximi.Bujaria.Besnikëria.

Mbulimi i të metave të muslimanëve.Dëlirësia shpirtërore.Maturia në fjalë dhe vepra.Falja e gabimeve të të tjerëve.Mendimi i mirë për muslimanët.Turpi.

Të ndihmuarit në mes vete në punë të mira.Mëshira ndaj të vegjëlve, të moshuarve dhe të dobtëve.Përkujdesja ndaj jetimit.Ruajtja e duarve nga zullumi ndaj krijesave të Allahut.

Të dëshiruarit për të tjerët at që dëshiron për vete.Dhënia përparësi të tjerëve para vetes.Thjeshtësia në dukje dhe në ecje.

Suad Shabani

Read Previous

Edukata gjatë ngrënies së ushqimit

Read Next

Shpërblimi per ate qe pret borxhliun