Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

Sa rekate duhet ta falë gruaja xhumanë?

Përgjigje: “Nëse gruaja falet me imam, atëherë e falë njësojë si imami.

Por nëse falet në shtëpi, atëherë – normalisht – e fal drekën, katër rekate.”

“Kushtet e fesë” Shejkh Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!)

Read Previous

A i lejojet gruas me menstruacione që të hajë e të pijë gjatë Ramazanit?

Read Next

Historia e njeriut, që u jepte borxhe njerëzve.