Për të gjithë ata që nuk e falin xhumanë për shkak të punës

0
1057

Pyetje: A eshte shkolla dhe punesia arsye per mospjesemarrjen ne xhuma?

Pergjigje: E degjove ajetin fisnik ne te cilin Allahu thote qarte qe te braktiset tregtia, qe do te thote te gjitha punet, kur muezini te therrase per namaz.
Puna nuk eshte arsye per braktisjen e asaj qe Allahu obligoi. Kjo nuk eshte asgje tjeter vetem se nje materializem, i cili ka kapur me kthetrat e tija shumicen e muslimaneve sot. Per kete aisye, ata e preferojne kete jete me shume sesa tjetren.
Ky eshte nje largim i rrezikshem, i cili sjell shume pasoja te keqija.

Pyetje: Disa thone se kane familje (per te mbajtur) dhe frikesohen se mos po i perjashtojne nga puna/ nese e leshojne punen per shkak te xhumase. E njejta vlen edhe per studentin. Ai frikesohet se do te perjashtohet nga shkolla. A duhet qe ata te marrin pjese ne xhuma pavaresisht kesaj?

Pergjigje: Po, pavaresisht te gjitha (problemeve). Ketyre muslimaneve u themi:

“Atij qe i frikesohet Allahut, Ai do t’i gjeje rrugedalje (nga cdo veshtiresi) dhe do ta furnizoje nga nuk e pret.” (et-Talak 2-3)

Shejh Albani
Burimi: Silsilet ul Huda wen Nur (322)