Ndalimi nga agjërimi vetem i ditës së xhuma.

0
2953

Përcillet nga Ebu Hurejra – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thënë:

“ Askush nga ju të mos e agjërojë ditën e xhuma,
përveç nëse agjëron bashkë me të edhe një ditë para ose pas saj.”

Muslmi