Namazit vullnetar (nafile) ne diten e Xhuma

0
1684

Shejh Dr. Aziz Ferhan El-Anezij (Allahu e ruajtte!) thote: “Gjeja me e mire qe ben ai qe shkon heret ne xhami diten e xhuma eshte shtimi i namazit vullnetar (nafile) pa u kufizuar ne nje numer te caktuar, e kjo derisa te vij hatibi ne xhami.

Bazuar ne fjalen e Profetit sal-lAllahu alejhi ue sel-lem: “dhe fal aq sa i eshte caktuar atij”.

Nga sahabet radijAllahu anhum kishte te tille:

-qe falte tete rekate,

-qe falte dhjete rekate,

-qe falte dymbedhjete rekate,

-qe falte me pak se kaq.”

Unejs Sheme