A përdoret misuaku gjatë hutbes?

0
689

Pyetje: ”Cili është vendimi mbi përdorimin e misvakut gjatë kohës kur imami predikon në hutben e xhumasë?”

Përgjigje: ”Kjo nuk është përshkruar.

Ai duhet të heshtë dhe të jetë i qetë gjatë predikimit. Ai nuk duhet të përdor misvak apo të prek diçka.

Ky është Sunneti Profetik.”

Imam Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz (Allahu e mëshiroftë!)
Burimi: Hadith-ul-Masa, fq. 181

facebook