A lejohet t falet xhumaja në shtëpi me antarët e familjes?

0
2358

A lejohet t falet xhumaja në shtëpi me antarët e familjes?

Përgjigje:
Ai që e fal xhumanë me familjarët në shtëpinë e tij, atëherë të gjithë ata duhet ta falin përsëri namazin, por si namaz yleje (dreke) dhe jo xhumaje, sepse xhumaja në këtë mënyrë është e pasaktë.

( Komisioni i Përhershëm për Sdudime dhe Fetva, 8/196)