A lejohet biseda me dikënd tjetër gjatë hytbes së xhumasë?

A lejohet biseda me dikënd tjetër gjatë hytbes së xhumasë?

Përgjigje:
Nuk i lejohet askujt që është brenda në xhami të bisedojë gjatë hytbes së xhumasë.

( Komisioni i Përhershëm për Sdudime dhe Fetva, 8/201)

Read Previous

Nëse imami gjatë hytbes bën salavate për Profetin alejhi selam, a duhet për dëgjuesit të bëjnë salavate?

Read Next

A duhet të pastrohen mbeturinat e ushqimit të mbetura midis dhëmbëve, para marrjes së abdesit?