9 veprat qe duhet ti besh ne diten e Xhuma para se te shkosh ne xhami

0
3944

Gusli-pastrimi i përgjithshëm i trupit;

Parfymosja me erëra të mira;

Misvaku-pastrimi i dhëmbëve;

Veshja e rrobeve të bukura;

Shkuarja herët në xhami për Namazin e Xhumasë;

Leximi i Sures El Kehf;

Shkuarja në xhami duke ecur;

Dëgjimi me vëmendje i hutbes;

Derigimi i salavateve  mbi Muhammedin (sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem).

Suad Shabani