9 sunetet e ditës së Xhuma

0
1643

1-Larje.

2-Parfumosje .

3-Perdorimi i misvakut .

4-Vajtja sa me heret te jete e mundur ne xhami .

5-Leximi i sures el Kehf .

6-Ecja ne kembe per ne xhami .

7-Heshtja gjate hutbes .

8-Shpeshtimi i salavateve per Profetin (salallahu alejhi we selem ).

9-Falja sa me shume e nafileve para xhumase .