4 Etapat qe kalon jeta e njeriut

0
2142

embrion

Imam Ibën Uthejmini (All-llahu e mëshiroftë!):

“Dita e fundit (el jeumul akhira) është dita e Kiametit. Është quajtur me këtë emër, sepse nuk ka më ditë pas saj.

Njeriu kalon në katër etapa:

Etapa e parë: Në barkun e nënës së tij.

Etapa e dytë: Jeta në këtë dynja.

Etapa e tretë: Jeta në berzakh (jeta e varrit).

Etapa e katërt: Dita e Kiametit, e cila është etapa e fundit.

Prandaj është quajtur “Dita e fundit (el jeumul akhira)”. Njerëzit (pas gjykimit) do të jetojnë (përjetësisht) ose në xhenet, lusim Allahun që të na bëjë neve dhe juve prej tyre, ose në zjarr, Allahu na ruajtë!”

(Sherh rijadus salihin vëll. 1)