Sa ishte dituria e shejh Albanit?

Sa ishte dituria e shejh Albanit?
Ka thënë shejh Mesh’hur Hasen Selman, që është është një nga nxënësit më të afërt dhe më të ditur të shejh Albanit – rahimehullah:
“ Nëse do të mblidhej tërë dituria e shkencës së hadithit nga gjokset e të gjithë dijetarëve bashkëkohorë të fushës, mendoj se nuk do ta arrinin diturinë që kishte vetëm shejh Albani.”

Read Previous

Nga ndodhitë paraprirëse të Kiametit

Read Next

Shenjtëria e gjakut, pasurisë, dhe nderit të muslimanit, më e madhe se shenjtëria e Qabes?!