Cila është rruga drejtë lavdisë

0
622

xhamia

Muhamed Nasirudin el Albani Allahu e mëshiroftë thotë:”

Atëherë nga të fillojmë?
A të jetë fillimi me luftimin e pushtetarëve të cilët qeverisin muslimanët,
apo me luftimin e mbarë mosbesimtarëve prej të gjitha vendeve,
apo të jetë fillimi me luftimin e nefsit (vetes, shpirtit) që të urdhëron për punë të këqia?

Pikërisht nga kjo e fundit duhet të fillohet, dhe kjo sepse Pejgamberi (alejhi selam) filloi pikërisht me rregullimin dhe përmirësimin e shpirtit të disa individëve muslimanë në fillim të thirrjes islame.