1. Home
 2. XHENETI

Category: XHENETI

  Gruaja në Xhenet

  Gruaja në Xhenet

  Falënderimi i qoftë Allahut, Zotit të botëve, paqja dhe nderimet e Tij qofshin mbi të dërguarin tonë Muhamedin, familjen dhe shokët e tij. Unë kur pashë një numër të madh pyetjesh që vinin nga gratë…

  Shembull logjik për ekzistencën e Xhenetit

  Shembull logjik për ekzistencën e Xhenetit

  Shembull logjik për ekzistencën e Xhenetit Kur afrohet pranvera fshatari shkon e punon në arë dhe mbjell farërat. Ai mbjell farë të ndryshme në vende të ndryshme. Çdo njëra prej tyre, ashtu si një kufomë…

  Askujt nuk i lejohet që të thotë se kush do të hyjë në Xhenet apo në Xhehenem!

  Askujt nuk i lejohet që të thotë se kush do të hyjë në Xhenet apo në Xhehenem!

  Kur jemi tek çështja për të dëshmuar se një person do të hyjë në Xhehenem apo në Xhenet, themi se nuk i lejohet askujt që ta bëjë këtë pa ndonjë dëshmi autentike që e sugjeron…

  Si do jenë marrëdheniet intime në Xhenet

  Si do jenë marrëdheniet intime në Xhenet

  Ibn Uehb ka thënë: Amr bin el-Harith më informoi, nga Darraxh, nga Ebu Huxhejreh, nga Ebu Hurejra salAllahu alejhi ue selem i cili e pyeti të dërguarin e Allahut salAllahu alejhi ue selem: ”O i…

  Kënaqësitë që do të përjetojnë besimtarët në Xhenet

  Kënaqësitë që do të përjetojnë besimtarët në Xhenet

  Prej kënaqësive të Xhenetit të përmendura në Kuran: Thotë Allahu i Madhëruar: “Dhe për atë që i frikësohet qëndrimit para Zotit të tij ka dy Xhenete (kopshte). E cilën të mirë të Zotit tuaj po…

  Njeriu i fundit që do të hyjë në Xhenet

  Njeriu i fundit që do të hyjë në Xhenet

  Thotë Profeti Muhamed (paqja qoftë mbi të): “I fundit që hyn në Xhenet është një burrë i cili një herë  ecën e një herë rrëzohet, e ndonjëherë e përfshin zjarri. Kur e kalon atë, kthehet…

  Si dhuratë për burrat në Xhenet janë përmendur hyrijet, po për gratë?

  Si dhuratë për burrat në Xhenet janë përmendur hyrijet, po për gratë?

  Si dhuratë për burrat në Xhenet janë përmendur hyrijet, po për gratë çfarë ka? Përgjigje: Allahu i Lartësuar për mirësitë në Xhenet thotë: “Atje ju do të keni gjithçka që do t’ju dëshirojë shpirti dhe…

  Allahu ka krijuar tri vendbanime

  Allahu ka krijuar tri vendbanime

  Vendbanim i veçantë për të mirët, i cili është i ndaluar për të këqijtë. Ai do të mbledhë të gjithë të mirët dhe të gjitha mirësitë. Ky vendbanim është Xheneti. Vendbanim i veçantë për të…

  Cila është kënaqësia më e madhe për banorët e Xhenetit?

  Cila është kënaqësia më e madhe për banorët e Xhenetit?

  Përcillet se i Dërguari i Zotit, Muhamedi alejhi selam ka thënë: ” Kur Banorët e Xhenetit të hyjnë në Xhenet dhe kur banorët e Xhehenemit të hyjnë ne Xhehenem, një lajmëtar do të thërrasë: ‘…

  Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri.”

  Kush e thotë këtë dua katër herë, Allahu do ta shpëtojë atë ditë nga Zjarri.”

  175 shkaqe per te hyre ne Xhenet. Shkaku i tetë: Ai që dëshiron të shpëtojë nga zjarri Ka thënë Profeti alejhi selam: Ai i cili thotë në mëngjes: Të lutem o Allah! Unë u gdhiva,…

  Si të hysh në Xhenet nga cila derë që dëshiron?

  Si të hysh në Xhenet nga cila derë që dëshiron?

  Eshtë një vepër të cilën nëse e bën do të futesh në Xhenet nga e cila derë që dëshiron, ajo vepër është të ruash pesë kohët e namazit (ti falësh në kohët e tyre) dhe…