Category: Uncategorized

Begatitë që ka qumështi

Aishja, radiallahu anha, tregon se, kur i jepnin qumësht të Dërguarit të Allahut, alejhi selam, ai thoshte tri herë me radhë: “Begati ose dy begati…”...

Teuhid dhe sociologji

Teuhid dhe sociologji nga Ibn Tejmijeh – Allahu e mëshiroftë. Thotë Ibn Tejmije:“Sa më i nënshtruar të jetë robi ndaj Allahut, sa më nevojtar të...