Category: Uncategorized

Perfundimi i keq

Hafidh Ibn Rexheb el Hanbeli, rahimehullah, ka thënë: ” Përfundimi i keq i njeriut vjen si pasojë e gjërave të këqija të fshehta të cilat...