1. Home
 2. Uncategorized

Category: Uncategorized

  O Zot! Cili prej robërve të Tu konsiderohet më i devotshmi?”

  O Zot! Cili prej robërve të Tu konsiderohet më i devotshmi?”

  Nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) transmetohet se i Dërguari i Allahut (Paqja dhe nderimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: “Musai e pyeti Zotin e tij, në lidhje me gjashtë…

  ” Perqendrohu drejte ashtu sic je urdheruar”

  ” Perqendrohu drejte ashtu sic je urdheruar”

  Ne shpjegim te ajetit Kuranor: ” Perqendrohu drejte ashtu sic je urdheruar” (Hud 112) Dijetari Ibn Abdul Berri rahimehullah ka thene: Perqendrimi ne rrugen e drejte do te thote: Te kapesh pas fese, duke mos…

  Mënyra e pastrimit të shtëpisë nga prezenca e shejtanëve

  Mënyra e pastrimit të shtëpisë nga prezenca e shejtanëve

  Pyetje: Nëse ndjen sikur apo je i sigurtë se në shtëpinë tënde ka prani të xhindëve,atëherë cfarë duhet të bësh? Përgjigje:Lëvdatat dhe falënderimet i përkasin Allahut.Nëse ndjen që shtëpia është e banuar ose ka në…

  Kishte ardhur koha për Profetin e mëshirës

  Kishte ardhur koha për Profetin e mëshirës

  Kishte ardhur koha për Profetin e mëshirës (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) Sa të shumta janë mirësitë e Allahut ndaj robëve të Tij! Sa të nevojshme e kemi ne që t’i falënderojmë…

  Thirre Zotin tend dhe Ai do te hap portat e miresive.O Allah!

  Thirre Zotin tend dhe Ai do te hap portat e miresive.O Allah!

  O AIIah!“Atij i drejtohet me lutje kush është në qiej e në tokë, dhe  Ai në çdo moment është i angazhuar në çështje të reja”(Kur’an 55:29). Kur turbullohet deti dhe era e fortë përplas valët…

  Dallimi mes nesh dhe sahabëve.

  Dallimi mes nesh dhe sahabëve.

  Pasi shpjegon pesë gjykimet fetare: detyrë, e pëlqyeshme, e lejuar, e ndaluar dhe e urryer, shejkh Mesh’hur Hasen në shpjegimin e “Metnul uerakat” thotë: “Shokët e të Dërguarit të Allahut – sal lall llahu alejhi…

  Lutja madhështore e profetit Muhamed alejhi selam

  Lutja madhështore e profetit Muhamed alejhi selam

  Lutje madhështore! Prej duave (lutjeve) që bnte Profeti (alejhi selam) ishin edhe këto fjalë: “O Zot!  Kërkoj të më ruash nga fqinji i lig. Nga gruaja që i thinjë flokët e mia para se t’u…

  3 mirësitë e Allahut të Lartësuar

  3 mirësitë e Allahut të Lartësuar

  Llojet e mirësive, si fitohen ato dhe si ruhen. Thotë Ibnul Kajjim – Allahu e mëshiroftë: “Mirësitë e Allahut të Lartësuar janë tri llojesh: 1. Një mirësi e arritur për të cilën robi është i…

  Lutu sepse ajo do te pranohet

  Lutu sepse ajo do te pranohet

  Thotë Xhabiri – Allahu qoftë i kënaqur prej tij : “I Dërguari i Allahut i bëri dua Allahut në këtë xhami (Mesxhid el Fet’h) te hënën, të martën dhe të mërkurën. Duaja e tij u…

  Duaja qe beri Muadh ibn Xhebelit ne castet e fundit te vdekje.

  Duaja qe beri Muadh ibn Xhebelit ne castet e fundit te vdekje.

  Kur Muadh ibn Xhebelit iu afrua vdekja u tha njerezve te tij: “Shihni a ka zbardhur mengjesi, ata i thane: Akoma nuk ka zbardhur. Me vone erdhen dhe i thane: Tani zbardhi mengjesi. Pas ketyre…

  Edukata e vizitës së varrezave!

  Edukata e vizitës së varrezave!

  Edukata e vizitës së varrezave! 1. Pëlqehet vizita e varrezave. 2. T’i jap selam banorëve të varrezave. 3. Të lutet që Allahu t’i falë ata apo të lutet në përgjithësi për ta. 4. Mos t’i…