Category: Uncategorized

Dallimi mes nesh dhe sahabëve.

Pasi shpjegon pesë gjykimet fetare: detyrë, e pëlqyeshme, e lejuar, e ndaluar dhe e urryer, shejkh Mesh’hur Hasen në shpjegimin e “Metnul uerakat” thotë: “Shokët...