Category: Uncategorized

Cfarë e largon shejtanin?

Njeriu duhet të njihet me disa gjëra që e bëjnë shejtanin të largohet, sepse shejtani është burimi i syfaqësisë dhe origjina e sprovave. Shejtani ikën...