Category: TEUHID

3 Shtyllat e adhurimit

Shtyllat e adhurimit Adhurimi ka tre shtylla, ato janë: 1- Dashuria. 2- Frika. 3- Shpresa. Ndërsa disa dijetarë të tjerë kanë thënë se ato janë...

Rëndësia e besimit islam.

Rëndësia e besimit islam Falënderimet i takojnë Allahut i cili na krijoi për ta adhuruar Atë. Ai na urdhëroi ta njësojmë e ti bindemi. Ai...