Category: TEUHID

Çfarë është Ihsani në adhurim?

Çfarë është Ihsani në adhurim? Ihsani është vetëdijesimi për mbikëqyrjen e vazhdueshme të Allahut të Vetëm mbi ne. Ai gjithherë na sheh neve. Allahu i...

Amaneti më i madh

Njëshmëria e Allahut, teuhidi është urdhëresa e parë që përmend Allahu në Kuran: “O njerëz! Adhuroni Zotin Tuaj, i Cili ju ka krijuar ju dhe...

Mjeti për çdo sukses

Ka thene Ibn Abas radijallahu anhu: Teuhidi i Krijuesit eshte mjeti per cdo sukses. Madherimi dhe manifestimi i tij ne adhurim eshte shkaku per cdo...

Për ç’ka na Krijoi Allahu?!

Për ç‘ka na Krijoi Allahu?! dhe Devijimi i njerëzve Allahu i Madhëruar i krijoi krijesat me qëllim që ta adhurojnë e t’i binden vetëm Atij...

Ky është Allahu, Zoti i botëve

 “Argumentet logjike dhe ato të transmetuara (Kurani dhe Suneti), shqisat dhe natyra e pastër, të gjitha këto dëshmojnë se Zoti ynë – i Lartëmadhëruar –...