1. Home
 2. TEUHID

Category: TEUHID

  Cila është gjëja më e madhe që ka urdhëruar Allahu?

  Cila është gjëja më e madhe që ka urdhëruar Allahu?

  Pyetje: Cila është gjëja më e madhe që ka urdhëruar Allahu? Përgjigje: Njësimi i Allahut (Teuhidi). Pyetje: Ç’është Teuhidi? Përgjigje: Ai është veçimi i Allahut në adhurim. Pyetje: Cila është gjëja më e madhe që…

  Ç’është “feja e drejtë e Ibrahimit”?

  Ç’është “feja e drejtë e Ibrahimit”?

  Pyetje: Ç’është “feja e drejtë e Ibrahimit”? Përgjigje: Feja e drejtë e Ibrahimit është të adhurosh Allahun një të vetëm, sinqerisht. Në këtë fe i ka urdhëruar Allahu të gjithë njerëzit dhe për këtë i…

  3 çështjet që duhet t’i mësojë medoemos çdo njeri

  3 çështjet që duhet t’i mësojë medoemos çdo njeri

  Pyetje: Cilat janë tri çështjet që duhet t’i mësojë medoemos çdo musliman e muslimane dhe të veprojë sipas tyre? Përgjigje: E para: Allahu na ka krijuar, na ka furnizuar dhe nuk na ka lënë pas…

  4 gjërat që duhet ti mësojë cdo musliman

  4 gjërat që duhet ti mësojë cdo musliman

  Pyetje: Cilat janë katër gjërat që duhet t’i mësojmë? Përgjigje: 1- Dija: të njohim Allahun, të njohim të Dërguarin e Tij, të njohim fenë Islame me argumente nga Kurani dhe Suneti; 2- Zbatimi i kësaj…

  7 gjëra që duhet ti di cdo musliman

  7 gjëra që duhet ti di cdo musliman

  Tema: Shtyllat e Islamit dhe kuptimi i dy dëshmive Pyetja 7. Cilat janë shtyllat e Islamit? Shtyllat e Islamit janë pesë. Ato janë: Dëshmia la ilahe il lAllah ue ene Muhamed rasulullah – Nuk ka…

  6 parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre?

  6 parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre?

  Tema: Tri parimet Pyetja 1. Cilat janë tri parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre? Tri parimet që çdo musliman dhe muslimane e ka detyrë njohjen e tyre janë: Njohja…

  Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

  Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut?

  Cilat janë bazat e besimit në Emrat dhe Cilësitë e Allahut? Bazat në Emrat dhe Cilësitë e Allahut janë tre: 1- T’i besosh të gjithë Emrat dhe Cilësitë e bukura të Allahut. 2- Të besosh…

  A lejohet t’u kërkojmë derman ‘njerëzve të mirë’?

  A lejohet t’u kërkojmë derman ‘njerëzve të mirë’?

  Çfarë gjykimi ka fetarisht t’i drejtohesh me lutje në rast vështirësish dikujt tjetër përveç Allahut, ndonjë njeriu të mirë i cili ka ndërruar jetë, duke menduar se ata ndërmjetësojnë tek Allahu dhe të afrojnë tek…

  Cili ishte besimi në të cilin profetët e kanë ftuar njerëzimin?

  Cili ishte besimi në të cilin profetët e kanë ftuar njerëzimin?

  1. Cili ishte besimi në të cilin profetët e kanë ftuar njerëzimin? Profetët ftuan në besimin e një Zoti të Vetëm, i Cili është i vetmi që meriton të gjitha llojet e adhurimit, qofshin fjalë…

  Çfarë bie ndesh me besimin?

  Çfarë bie ndesh me besimin?

  Çfarë bie ndesh me besimin? Shirku (idhujtaria) bie ndesh me besimin. Shirk është t’ia dedikosh adhurimin dikujt apo diçkaje tjetër përveç Allahut, apo ta konsiderosh atë të barabartë me Allahun në ndonjë të drejtë prej…

  A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?

  A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij?

  A është Allahu me ne me Veten e Tij apo me Dijen e Tij? Allahu është me ne me Dijen e Tij, Ai na Dëgjon dhe na Sheh. Allahu i Lartësuar thotë: “Mos u frikësoni!…