Sjellja e mirë me prindërit te lehteson rrugen per ne Xhenet

Sjellja e mirë me prindërit te lehteson rrugen per ne Xhenet

Allahu i Madhëruar thotë: “Adhurojeni Allahun, mos i shoqëroni Atij asgjë dhe me prindërit silluni mirë” En-nisa: 36 Profeti alejhi selam ka thënë “I nënçmuar, i nënçmuar”. Thanë: Kush o i Derguari I Allahut? Tha:…

Read More
Nuk di ndonjë vepër që të afrojë me shumë te Allahu sesa respektimi i nënës.

Nuk di ndonjë vepër që të afrojë me shumë te Allahu sesa respektimi i nënës.

Muavije bin Hejda ka thënë: “E kam pyetur Pejgamberin e Allahut se kujt duhet t’i bëj mirësjellje?” Ai më tha: ‘Nënës tënde.’ E pyeta: ‘Pastaj?’Ai u përgjigj:’Nënës tënde.’Përsëri e pyeta: Pas kësaj?’Ai ma ktheu:’Nënës tënde.’I…

Read More
Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

Transmeton Ebu Darda r.a. se e ka degjuar Pejgamberin alejhi selam duke thene: “Prinderit jane dera e mesme e Xhennetit, pra nese deshiron humbe ate dere ose fitoje ate.” Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi…

Read More
Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

Respektimi i prindërve është shkak për hyrje në Xhennet.

Transmeton Ebu Darda r.a. se e ka degjuar Pejgamberin alejhi selam duke thene: “Prinderit jane dera e mesme e Xhennetit, pra nese deshiron humbe ate dere ose fitoje ate.” Tirmidhiu, dhe ka thene se hadithi…

Read More