A lejohet te lexohet Kurani pa abdes?

Pyetje: A lejohet leximi i Kuranit nga personi qe nuk eshte me abdes? Pergjigje: Lejohet leximi i Kuranit nga ai qe nuk ka abdes, sepse eshte transmetuar nga Aishja se “Profeti, salallahu alejhi ue selem,…

Read More

Nëse personi tështin gjatë namazit, a lejohet të thotë elhamdulilah?

Pyetje: Nëse personi tështin gjatë namazit, a lejohet të falënderojë Allahun (të thotë elhamdulilah)? Pergjigje: Nëse është duke u falur pas imamit në namazin me zë, nuk lejohet. E nëse është në namazin pa zë…

Read More