A lejohet ngrënia dhe pirja në tualet?

A lejohet ngrënia dhe pirja në tualet?

Di që ngrënia dhe pirja në tualet është haram, por kur ia tregova këtë një shokut tim ai qeshi dhe më tha: Këtu je duke gabuar. Atëherë, cili nga ne ka të drejtë? Pëgjigje:  Tualeti…

Read More
A lejohet leximi i Kuranit për prindërit?

A lejohet leximi i Kuranit për prindërit?

A lejohet leximi i Kuranit për prindërit, qofshin ata gjallë apo të vdekur, duke pasur parasysh se ata nuk dinë shkrim e as këndim? Përgjigje: Ata kanë shpërblim për atë që të kanë mësuar ty…

Read More
Deri ne cilen moshe i lejohet femijes te falet pa abdes?

Deri ne cilen moshe i lejohet femijes te falet pa abdes?

Pyetja: Deri ne cilen moshe i lejohet femijes te falet pa abdes? Përgjigjja: Prej 7 vjet e tutje fëmijën duhet ta mesoni që të falet me abdes. Por është mirë edhe më herët, gjithmonë, që…

Read More
Cili është gjykimi i leximit të Kuranit vetëm duke e parë me sy?

Cili është gjykimi i leximit të Kuranit vetëm duke e parë me sy?

Cili është gjykimi i leximit të Kuranit vetëm duke e parë me sy? Shejh Bin Bazi -Allahu e mëshiroftë- ka thënë: “Nuk quhet lexues, ai i cili e lexon Kur’anin vetëm duke e parë me…

Read More
A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

A duhet të thërras ezanin kur falem në shtëpi?

Dispozita e ikametit kur dikush dëshiron të falet i vetëm ! Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Ka thënë Ibn Hazmi në librin e tij “el-Muhala” 3/125: “Kushdo që dëshiron të falet i vetëm, nuk obligohet…

Read More
A lejohet te emërtohen fëmijët me emra melekësh apo thjesht melek?

A lejohet te emërtohen fëmijët me emra melekësh apo thjesht melek?

Pyetje: A lejohet te emërtohen fëmijët me emra melekësh apo thjesht melek? Përgjigje: Emrat në konceptin islam duhet të jenë të mirë në kuptim. Andaj shikojmë se Profeti (alejhissalatu uesselam) ia ndërronte sahabëve emrat me…

Read More
A është e lejuar të betohesh me Kuranin?

A është e lejuar të betohesh me Kuranin?

A është e lejuar të betohesh me Kuranin? Pyetje: “Cili është gjykimi i të betuarit me Kuranin?” Përgjigje: “Është e lejuar të betohesh me emrat dhe cilësitë e Allahut. Kurani është fjalë e Allahut dhe…

Read More
Nxitja e fëmijëve për mësimin e Kuranit.

Nxitja e fëmijëve për mësimin e Kuranit.

Nxitja e fëmijëve me stimuj në vlera monetare për mësimin e Kuranit. Pyetje: “A më lejohet mua që tu jap para fëmijëve të mi, për t’i nxitur ata të përsërisin Kuranin që dinë përmendësh? Përgjigje:…

Read More
A lejohet thirrja e ezanit nga personi i cili nuk ka abdes!?

A lejohet thirrja e ezanit nga personi i cili nuk ka abdes!?

A lejohet thirrja e ezanit nga personi i cili nuk ka abdes!? Shejh Albani (rahimehullah) ka thënë: Tirmidhiu ka thënë: Dijetarët janë ndarë në disa mendime në lidhje me thirrjen e ezanit për personin që…

Read More
A lejohet falja e namazit të xhenazes pa pasur abdes?

A lejohet falja e namazit të xhenazes pa pasur abdes?

Dije lexues i nderuar, Allahu më forcoftë mua dhe ty në këtë fe, se namazi nuk saktësohet pa qenë i pastër (me abdes). Për këtë ekziston konsensus mes dijetarëve (Allahu i mëshiroftë!). Baza e këtij…

Read More
Namazi i vitrit

Namazi i vitrit

Pyetje: Bëra nijet të ngrihesha në mesin e natës për të falur namazin e vitrit. Kur u ngrita herët fala namaz nate para se të fal vitrin, porse kjo më mori kohë dhe kështu u…

Read More