A me lejohet te perdor internetin e komshinjve pa leje?

A me lejohet te perdor internetin e komshinjve pa leje?

A me lejohet te perdor internetin e komshinjve pa leje, si te atyre qe kane vendosur kodin, por edhe te atyre qe nuk kane vendosur kodin, duke e lene vete te hapur? Jo, nuk lejohet…

Read More
Kush është më i dituri në hadith pas shejkh Albanit?

Kush është më i dituri në hadith pas shejkh Albanit?

Pyetje: Kush është njeriu më i dijshëm në tokë në diturinë e hadithit pas imam Albanit? Përgjigje: Nuk i përgjigjet dot kësaj pyetjeje veçse ai që është më i dijshmi prej njer njerëzve. Por ajo…

Read More

Ka raste kur frikësohem nga sëmundja, si duhet të veproj në këto rrethana?

Pyetja e tetë nga fetvatë me nr (7804) Pyetje: Ka raste kur frikësohem nga sëmundja, si duhet të veproj në këto rrethana? Përgjigje: Ki besim tek Allahu, mbështetu tek Ai dhe kërkoi falje dhe shëndet…

Read More

A mjafton besimi me zemer qe personi te cilesohet besimtar musliman?

A mjafton besimi me zemer qe personi te cilesohet besimtar musliman? Besimi vetem me zemer qe nuk pasqyrohet te gjymtyret nuk mjafton, pasi besimtari duhet ti bashkangjise besimit te tij punen e gjymtyreve. Besimtari beson…

Read More

Çfarë dallimi ka midis ‘Zotimit’ dhe ‘Betimit’?

Pyetja e parë dhe e dytë nga fetvatë me nr 17961. Pyetja: Çfarë dallimi ka midis ‘Zotimit’ dhe ‘Betimit’? Cila prej tyre është më e rëndë? Po në qoftë se dikush thotë: “Zotohem para Allahut…

Read More
Leximi i sures Ihlas tri herë, a e arrin shpërblimin e leximit të plotë të Kuranit?

Leximi i sures Ihlas tri herë, a e arrin shpërblimin e leximit të plotë të Kuranit?

Siç është e ditur, surja El Ihlas (Kul hua Allahu) është e barabartë me një të tretën e Kuranit në shpërblime dhe mirësi, pra nëse njeriu e lexon këtë sure, tri ose katër herë, a…

Read More
A duhet të jetoj i vetëm?

A duhet të jetoj i vetëm?

Cili është gjykimi i Islamit për atë që jeton vetëm? Shejkh Mesh’hur Hasenit i është drejtuar kjo pyetje: “Do të dëshironim të dinim kuptimin e hadithit: “Ka ndaluar Profeti – lavdërimi dhe paqja e Allahut…

Read More
A duhet ta lexoj horoskopin?

A duhet ta lexoj horoskopin?

Pyetje: Motrës time i pëlqen të shohë programe televizive që flasin per horoskopin. Unë i them asaj se kjo nuk lejohet, madje as t’i shohësh. Ajo thotë se ka edhe ajete kuranore e dua që…

Read More
Lutja qe behet kur njeriu viziton varrezat

Lutja qe behet kur njeriu viziton varrezat

Pyetje: Duaja (lutja) qe behet kur njeriu viziton varrezat, a eshte e kufizuar vetem gjate vizites (se varrezave), apo perfshin dhe rastin kur njeriut i bie rruga kalimthi tek varrezat? Pergjigje: Ajo qe mendoj eshte…

Read More
Si ta ndryshojmë të keqen me zemër?

Si ta ndryshojmë të keqen me zemër?

Pyetje: Ne hadith thuhet: ‘Kush prej jush sheh nje te keqe le ta ndryshoje ate me doren e tij e nese nuk mundet atehere me gjuhen e tij e nese nuk mundet atehere me zemren…

Read More
A shpërblehet ai që e lexon Kuranin edhe nëse nuk e kupton atë?

A shpërblehet ai që e lexon Kuranin edhe nëse nuk e kupton atë?

Pergjigje: Kurani fisnik është i begatë siç thotë Allahu i Madhëruar: “(Ky është) Libër i begatshëm, Ne ta shpallëm ty që t’i studiojnë argumentet e tij dhe që të marrin mësim prej tij ata që…

Read More