Category: NAMAZI

Sunetet e namazit te Sabahut

SUNETET E NAMAZIT TË SABAHUT 1- Gjykimi i tyre. 2- Rregullat dhe mirësia e tyre. 3- Falja e tyre shkurt. 4- Suret që këndohen në...

Si të fitosh garancin e Allahut?

Nga ‘Ubāde bin Es-Sāmit (radijAllahu anhu) përcillet të ketë thënë: “Dëshmoj se e kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) të thotë:...

12 Gabimet gjatë namazit

Gabimet e namazfalësve në rrobat e tyre. 1– Namazi me rroba të ngushta, të cilat i përshkruajnë pjesët e turpshme (auretin). Veshja e rrobave të ngushta...

Kujdes në faljen e namazit

Përcillet nga Ebu Hurejra – radijallahu anhu – se Profeti – alejhi selam – ka thënë: “ Ndoshta dikush mund të falet për gjashtëdhejtë vjet...

Ky është namazi i hiporkriteve

“Janë gjashtë cilësi që janë përmendur nga Allahu Subhanehu ue Te’ala dhe i Dërguari (sal-lAllahu ‘alejhi ue sel-lem) për namazin e hipokritëve: E para: ai/ajo...

10 Veprat e detyrueshme në namaz.

Veprimet e detyruara (farze) të namazit Në mënyrë që namazi të jetë i vlefshëm, forma e faljes duhet të jetë në përputhje me rregullat e...